Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

Αίθουσα ΠΠ "ΙΑΝΟΣ"

Η εκπαιδευση στο πολεμικό παίγνιο "ΙΑΝΟΣ" πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα η οποία είναι εξοπλισμένη με τους απαραίτητους τερματικούς σταθμούς και το λογισμικό που απαιτείται.

Αίθουσα Πληροφορικής

Η αίθουσα πληροφορικής της Σχολής παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω των ευρυζωνικών συνδέσεων. Είναι εξοπλισμένη με θέσεις εργασίας και τερματικά από τα οποία οι σπουδαστές και το προσωπικό της Σχολής μπορεί να πλοηγηθεί στο Internet με τη χρήση προσωπικών λογαριασμών που τους διαθέτει το Γραφείο Πληροφορικής.

Αμφιθέατρo

Το αμφιθέατρο της Σχολής περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

  • Φουαγιέ με κυλικείο, βεστιάριο, τουαλέτες εκ των οποίων 1 για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Αίθουσα εκδηλώσεων με κύρια αίθουσα των 229 αναδιπλούμενων καθισμάτων,  χώρο σκηνής με  κεντρική σκηνή και  βοηθητικό χώρο.

  • Όροφο ελέγχου αποτελούμενος από χώρο  χειρισμού Η/Υ - προβολικού,  χώρο μεταφραστικού - χειρισμού μικροφώνων, αποθήκη υλικών και χώρου φιλοξενειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Αίθουσες Διδασκαλίας

Στη Σχολή υπάρχουν 8 αίθουσες διδασκαλίας για την πραγματοποίηση της εκπάιδευσης των σπουδαστών.

Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν από 20 έως 24 θέσεις εκπαιδευομένων και είναι όλες εξοπλισμένες με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα (πίνακες, προβολικά μηχανήματα κ.α)