Αίθουσα ΠΠ "ΙΑΝΟΣ"

Η εκπαιδευση στο πολεμικό παίγνιο "ΙΑΝΟΣ" πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα η οποία είναι εξοπλισμένη με τους απαραίτητους τερματικούς σταθμούς και το λογισμικό που απαιτείται.