Έδρα Τακτικής Επιτελικών Οργάνωσης Διοίκησης και Ηγεσίας

  Η Έδρα Τακτικής - Επιτελικών - Οργανώσεως - Διοικήσεως - Ηγεσίας (ΤΕΟΔΗ), παρέχει στους σπουδαστές:

  •   Τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Οργάνωση, τη Διοίκηση, την Ηγεσία και τις επιτελικές διαδικασίες στο πλαίσιο της λειτουργίας των Στρατηγείων σε επίπεδο Μ/Κ ΤΑΞ-ΜΠ, σ' όλους τους τύπους των επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων

  •   Τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Στρατιωτική Επιστήμη και Τέχνη.