Διεξαγωγή Εισητήριων Εξετάσεων ΑΔΙΣΠΟ 2019

2019, Δεκέμβριος 4 - 1:40μμ

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, οι γραπτές εξετάσεις των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων ολοκληρώθηκε ομαλά και απρόσκοπτα.