Επίσκεψη κ. Δκτού ΑΣΔΕΝ στη ΣΠΣΞ

2019, Δεκέμβριος 23 - 2:31μμ

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Δημητρόπουλος, Διοικητής της ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ», επισκέφθηκε τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, όπου πραγματοποίησε ομιλία – ενημέρωση στους Σπουδαστές της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς και στο μόνιμο προσωπικό σχετικά με την αποστολή, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις προοπτικές και τους στόχους της ΑΣΔΕΝ.