Επίσκεψη κ. Δκτου ΑΣΔΥΣ στη ΣΠΣΞ

2019, Δεκέμβριος 23 - 2:51μμ

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου  2019, ο Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαδόπουλος, Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), επισκέφτηκε τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς όπου πραγματοποίησε ομιλία – ενημέρωση στους Σπουδαστές της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς και στο μόνιμο προσωπικό σχετικά με την οργάνωση, την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ.