Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Επικοινωνία

Η ΣΠΣΞ βρίσκεται στο Στρατόπεδο Νταλίπη – Οδός Εθνικής Αντίστασης
Τ.Κ. 55134 – Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη.

Για να μας βρίσκετε εύκολα, υπόψη σας ο παρακάτω χάρτης.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:
Για θέματα προσωπικού: 2310-025151
Για θέματα εθιμοτυπίας, πληροφοριών και ασφάλειας : 2310-025152
Για θέματα εκπαίδευσης: 2310-025153
Για θέματα Διοικητικής Μέριμνας και ξενώνων: 2310-025154
Fax : 2310-025258
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : spsx@army.gr