Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Έδρα Διοικητικής Μέριμνας

Η Έδρα Διοικητικής Μέριμνας (ΕΔΜ) παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την υποστήριξη των επιχειρήσεων από πλευράς Διοικητικής Μέριμνας των Σχηματισμών κλιμακίου Μ/Κ Ταξιαρχίας – Μεραρχίας Πεζικού.