Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Αίθουσα ΠΠ “Ιανός”

Η εκπαιδευση στο πολεμικό παίγνιο “ΙΑΝΟΣ” πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα η οποία είναι εξοπλισμένη με τους απαραίτητους τερματικούς σταθμούς και το λογισμικό που απαιτείται.