Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Κουρείο

Στη Σχολή λειτουργεί πλήρως οργανωμένο κουρείο το οποίο εξυπηρετεί τους σπουδαστές και το προσωπικό της Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες