Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας

Για τη διαμονή των σπουδαστών της Σχολής διατίθενται εντός του στρατοπέδου “ΝΤΑΛΙΠΗ”, δύο ξενώνες,  των 48 διαμερισμάτων (σύνολο 96 διαμερίσματα). Οι ενδιαφερόμενοι για στέγαση στους ξενώνες θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση, το αργότερο 20 ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης στη Σχολή.

Για τη σίτιση τους οι σπουδαστές εξυπηρετούνται από το συσσιτιο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. Με μέριμνα της Σχολής γίνεται η μεταφορά του συσσιτίου από τη Λέσχη και η διανομή του κατά σπουδαστή.

Στους σπουδαστές χορηγείται για τη διάρκεια της φοίτησης τους φορητός Η/Υ, ενώ τους έχει εξασφαλισθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα διαμερίσματά τους.