Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Γυμναστήριο

Η Σχολή διαθέτει 2 γυμναστήρια:

 • Γυμναστήριο της Σχολής, το οποίο στεγάζεται στην ανατολική πλευρά του διοικητηρίου της Σχολής και περιλαμβάνει:
  1. Αίθουσα οργάνων.
  2. Αποδυτήρια
 • Γυμναστήριο Ξενώνων, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο Β΄ των Ξενώνων και περιλαμβάνει:
  1. Αίθουσα οργάνων.
  2. Αποδυτήρια
  3. Δύο Σάουνες.

Το ωράριο λειτουργίας των γυμμναστηρίων έχει όπως παρακάτω :

 • Γυμναστήριο της Σχολής.

Για το προσωπικό (στελέχη και πολιτικό προσωπικό, πλην των εκπαιδευομένων Αξκών) του Στρατοπέδου «ΝΤΑΛΙΠΗ» λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 0830Ω έως 1430Ω.

 •  Γυμναστήριο Ξενώνων

Λειτουργεί υπο προϋποθέσεις και σε ωράριο που καθορίζεται κατά την εκάστοτε περίοδο.