Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Αίθουσες Διδασκαλίας

 

Στη Σχολή υπάρχουν 8 αίθουσες διδασκαλίας για την πραγματοποίηση της εκπάιδευσης των σπουδαστών.

Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν από 20 έως 24 θέσεις εκπαιδευομένων και είναι όλες εξοπλισμένες με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα (πίνακες, προβολικά μηχανήματα κ.α)