Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ο διδακτικό προσωπικό της Σχολής περιλαμβάνει :

 • Το Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό το οποίο αποτελείται από :
  1. Τον Διευθυντή Σπουδών
  2. Τους Διευθυντές των Εδρών Εκπαιδεύσεως
  3. Τους Αξιωματικούς Καθηγητές
  4. Τους Συμβούλους Όπλων, Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων
  5. Τον Τμηματάρχη και τους Αξιωματικούς του Τμήματος Προσομοίωσης Επιχειρήσεων

 

 • Το Έκτακτο Διδκατικό Προσωπικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων και περιλαμβάνει
  1. Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  2. Αξιωματικούς, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, ομιλητές ειδικών θεμάτων και των τριών κλάδων των ΕΔ
  3. Εκπροσώπους της Δημόσιας Διοικήσεως και λοιπών Οργανισμών.