Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Απαραίτητα Έντυπα

  • Οι σπουδαστές πριν την παρουσίαση τους για εκπαίδευση στη Σχολή, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Σπουδαστή, το οποίο είναι ανηρτημένο στη σελίδα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης της Σχολής (https://espsx.army.gr). Το δελτίο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά με e-mail στη Σ.Π.Σ.Ξ, στo λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spsx@army.gr, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσιάσεως στη Σχολή.
  • Για την έκδοση δελτίου εισόδου οχήματος στο Στρατόπεδο “Νταλίπη” κατά την άφιξη τους οι σπουδαστές θα πρέπει να προσκομίσουν στο 2ο Γραφείο της Σχολής τα παρακάτω έντυπα:

α. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
β. Δίπλωμα οδήγησης
γ. Ασφαλιστήριο οχήματος
δ. Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους
ε. Μία φωτογραφία διαστάσεων 3×3.