Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Ιστορικά Στοιχεία

 

Το Φεβρουάριο του 2003, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας υλοποιείται η συνένωση της Σχολής Επιτελών και της Σχολής Πτέρυγας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων σε μια Σχολή με την ονομασία Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ).

Το Σεπτέμβριο του 2003 η ΣΔΙΕΠ ξεκίνησε τη λειτουργία της στο στρατόπεδο “ΝΤΑΛΙΠΗ” στην Καλαμαριά.

Τον Ιούνιο του 2019 με απόφαση της Ιεραρχίας, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).

Μέχρι σήμερα αποφοίτησαν σε 35 Εκπαιδευτικές Σειρές, 3560 Αξιωματικοί εκ των οποίων 48 αλλοδαποί.