Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Έδρα Τακτικής Επιτελικών Οργάνωσης Διοίκησης και Ηγεσίας

Η Έδρα Τακτικής – Επιτελικών – Οργανώσεως – Διοικήσεως – Ηγεσίας (ΕΤΕΟΔΗ), παρέχει στους σπουδαστές:

  •   Τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Οργάνωση, τη Διοίκηση, την Ηγεσία και τις επιτελικές διαδικασίες στο πλαίσιο της λειτουργίας των Στρατηγείων σε επίπεδο Μ/Κ ΤΑΞ-ΜΠ, σ’ όλους τους τύπους των επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων
  •   Τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Στρατιωτική Επιστήμη και Τέχνη.