Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Εγκαταστάσεις Διαβίωσης

Για τη διαβίωση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή διατίθενται ξενώνες και γυμναστήριο.

Σελίδα εγκαταστάσεων σχολής