Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Διεθνή Σχολεία

Η Σχολή, επιπρόσθετα του κύριου εκπαιδευτικού της έργου, οργανώνει και πραγματοποιεί κατ’ εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Διεθνή Σχολεία. Αυτά αποτελούν, αφενός αναγνώριση των δυνατοτήτων της Σχολής και αφετέρου, αντανακλούν το κύρος των Ελληνικών ΕΔ.

Η Σχολή ως μέλος του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΚΑΑ), συμμετέχει στην διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, που αφορούν στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ – CSDP).

Σύγχρονη Ηγεσία υπό το Πρίσμα του Νόμου των Συρράξεων και των Ανοιχτών Πηγών Πληροφοριών (Modern Leadership in the Context of Law of Conflicts and OSINT – Pilot Course)