Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Διεθνή Σχολεία

Η Σχολή, επιπρόσθετα του κύριου εκπαιδευτικού της έργου, οργανώνει και πραγματοποιεί κατ’ εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Διεθνή Σχολεία. Αυτά αποτελούν, αφενός αναγνώριση των δυνατοτήτων της Σχολής και αφετέρου, αντανακλούν το κύρος των Ελληνικών ΕΔ.

Η Σχολή ως μέλος του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΚΑΑ), συμμετέχει στην διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, που αφορούν στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ – CSDP).