Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Βιβλιοθήκη

Στη Σχολή λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία ποικίλου περιεχομένου η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 6.860 τίτλους βιβλίων χωρίς τα αντίτυπα κατά κατηγορία και θεματική ενότητα.

Οι αξιωματικοί, μπορούν να δανείζονται βιβλία για μελέτη  και  για  χρονικό  διάστημα  όχι  μεγαλύτερο  των  20  ημερών  σύμφωνα  με καθορισμένη  διαδικασία.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κατάλογο των βιβλίων της Σχολής.