Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Ημερίδες – Σεμινάρια

Στη Σχολή διοργανώνονται σε κάθε εκπαιδευτική σειρά Ημερίδες και Σεμινάρια σε θέματα που αφορούν Διοίκηση και Ηγεσία καθώς και Στρατιωτική Διπλωματία.

Τους κύριους ομιλητές αποτελούν:

  • Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Αξιωματικοί, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, σε ειδικά θέματα και των τριών κλάδων των ΕΔ
  • Εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών οργανισμών