Ενημερωτικός Οδηγός ΣΠΣΞ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον Ενημερωτικό Οδηγό της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς