Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Αίθουσα Πληροφορικής

Η αίθουσα πληροφορικής της Σχολής παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω των ευρυζωνικών συνδέσεων. Είναι εξοπλισμένη με θέσεις εργασίας και τερματικά από τα οποία οι σπουδαστές και το προσωπικό της Σχολής μπορεί να πλοηγηθεί στο Internet με τη χρήση προσωπικών λογαριασμών που τους διαθέτει το Γραφείο Πληροφορικής.